Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/globalegymnasier.dk/korruption/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364
Undersøgelse om korruption og velfærdsstat | Korruption
chr


Undersøgelse om korruption og velfærdsstat

Globale Gymnasier er et netværk af danske gymnasier, som
uddanner og inspirerer lærere og elever til at flytte undervisningen ud i virkeligheden og bruge verden som klasseværelse.

Undersøgelse om korruption og velfærdsstat

En undervisningsvejledning

Modulet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau. Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati.

Formål

At eleverne bliver bevidste om, at man tilvejebringer velfærd på forskellige måder forskellige steder i verden. Derudover skal de kunne forklare årsagerne til, at der kan være disse forskelle, og hvilke fordele og ulemper der er i de forskellige modeller.

Faglige mål

– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier

–  formulere fagligt funderede problemstillinge og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Kernestof

Sociologi
– socialdifferentiering og kulturelle mønstre.

Politik
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalism og socialisme

Økonomi
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

Modulets tilrettelæggelse (1-2 modul)

Eleverne skal have set og film 3 Korruption: Sådan foregår det i skolesystemet og film 4 Korruption: Hverdagsliv i Ghana, før de svare på undersøgelsesspørgsmålene. Enten skal være introduceret til basale elementer om velfærdsprincipper, såsom velfærdsmodellerne og Bourdieus kapitaler, ellers skal de gøre det undervejs i arbejdet med undersøgelsesspørgsmålene.

Opsamlingen på undersøgelsesspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.

Opgaveark

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

  1. Hvilke af Bourdieus kapitaler (økonomisk, kulturel, social)[1] er det, der er afgørende for, om man kan få behandling på sygehuset i Ghana ifølge film 4? Begrund jeres svar.
  2. Hvilke socialgrupper[2] i samfundet oplever de største konsekvenser ved, at der findes korruption i Ghanas sundhedsvæsen? Begrund jeres svar.
  3. Hvilke træk fra de forskellige velfærdsmodeller[3] kan være med til at beskrive den måde uddannelsessystemet i Ghana ifølge film 3? Begrund jeres svar.
  4. Forventer I, at der er meget eller lidt fattigdom og ulighed i Ghana, og vurder om I har ret ved at undersøge relevant statistik om Ghana på www.globalis.dk
  5. Hvordan vil henholdsvis den funktionalistiske teori og konfliktteorien[4] forklare, hvorfor der findes korruption?
  6. Hvorfor opstår korruption, når ingen ønsker det? Prøv at brug teorien ’Fangernes dilemma’[5] til at forklare det.

[1] Se fx: https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=160

[2] Se fx: http://klassesamfund.dk/sites/klassesamfund.dk/files/kampagner/klassesamfund/Undervisning/tema_1.pdf

[3] Se fx: https://sites.google.com/site/samfundsfagicklassen/velfaerdsstatens-udfordringer/velfaerdsmodeller-og-velfaerdstrekant

[4] Se fx: http://ed.ted.com/on/F0pjq6Ed

[5] Se fx: http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Beslutningsteori,_spilteori_og_kybernetik/spilteori/spilteori_(Politisk_spilteori)