SĂĄdan siger vi nej!

Korruption er udbredt på vækstmarkeder og i udviklingslande. Hvordan kan danske virksomheder i lande med udbredt korruption beskytte sig? Hvad skal man være opmærksom på og hvordan siger man nej til korruption? Konkrete råd og erfaringer fra Dansk Industri, IFU og danske erhvervsfolk.

DI om at undgå korruption på vækstmarkeder

Udfordringer med bestikkelse og andre former for korruption er især knyttet til det internationale marked og særligt områder med høj vækst. 27 % af adspurgte virksomheder i DI’s virksomhedspanel i 2014 vurderer, at korruption og bestikkelse er et problem i forbindelse med eksport til Afrika.

TIs indeks over korruption er et godt redskab når man skal foretage en risikovurdering på det pågældende marked. Danmarks største eksportmarkeder i Afrika er Sydafrika og Egypten, som begge har udbredt korruption ifølge TIs indeks.

Det er en fordel for danske virksomheder at have et godt ry og omdømme, også hvad angår virksomhedens holdning til korruption.
Hvis en virksomhed modtager eller betaler bestikkelse, kan virksomhedens omdømme blive blakket. Det dårlige image kan smitte af på tilliden til at virksomhedens ydelser eller produkter er af den standard, som virksomheden hævder.

DI har sammenfattet en kort anbefaling til danske virksomheder pĂĄ eksportmarkeder:

Hold jer inden for lovens grænser

Selvom det i visse tilfælde kan være vanskeligt at afgøre, hvornår man er inden for lovens grænser, skal din virksomhed være opmærksom på, at overskridelse af disse kan medføre strafansvar i Danmark og i det andet land. Det er også meget vigtigt at være opmærksom på, at din virksomhed kan blive sårbar over for afpresning i de lande, I opererer i.

Foretag en risiko-vurdering

Før man beslutter, hvor mange ressourcer man vil bruge pĂĄ at beskytte virksomheden mod korruption, bør man foretage en risikovurdering af virksomhedens aktiviteter. Risikoen for at medarbejdere – eller andre der handler pĂĄ vegne af virksomheden – træder ved siden af afhænger blandt andet af, hvilke lande man arbejder i, hvor komplicerede forretningsgangene er, og hvilke relationer man har til de offentlige myndigheder.

Udarbejd retningslinjer

Det må aldrig blive den enkelte medarbejders ansvar at trække grænsen. Netop fordi det kan være meget vanskeligt at trække grænsen for, hvad der er lovligt og ulovligt. Ofte står virksomheders medarbejdere i felten i meget pressede situationer, og det er derfor vigtigt, at de udsendte medarbejdere har klare retningslinjer med sig hjemmefra.

Overvej en “Whistleblower” funktion

En whistleblower funktion er en slags ombudsmand, der giver de ansatte mulighed for at rapportere om ulovlige og/eller uetiske forhold i fuld fortrolighed. Den skal sikre, at virksomhedens ledelse på et tidligt tidspunkt bliver bekendt med eventuelle overtrædelser af virksomhedens regler.

Kilde: DI.dk ”Sådan undgår I korruption”.

 

Den danske ambassade om virksomhed i Ghana

Hvis man som dansk virksomhed gerne vil investere og etablere et handelssamarbejde i Ghana, så kan man blive mødt med en række ønsker og opfordringer om at skulle betale for tilladelser, adgang til jord og strøm med videre. Mange forespørgsler handler om, at det hele går lidt lettere, hvis man betaler lidt ekstra for det. Udbud er et område, hvor der er mange muligheder for at det ikke går efter bogen.

Flere danske virksomheder klarer sig ganske godt i Ghana. Det er ofte dem, som fuldstændigt afviser korruption og har haft en klar strateg og antikorruptionspolitik fra starten af. Ambassadens råd til virksomheder er at sige klart nej fra starten. Alternativet er ”skruen uden ende”. Som person og virksomhed bliver man dybt kompromitteret. Det betyder, at man fremover vil blive afkrævet betaling for alle tjenester.

Der er flere eksempler på danske virksomheder, som har succes i Ghana. Foruden DENG Limited som medvirker i film 5 kan fremhæves West African Fish, Fan Milk og Mærsk:
Fan Milk startede i 1960erne i Vestafrika med at sælge frosne yoghurt. I dag sælger virksomheden over hele verden og er en del af franske Danone
Mærsk er i gang med en stor havneudbygning i Accra til ca. 1,5 mia. dollars. Projektet vil løbe over en lang årrække. Begge virksomheder har en klar antikorruptionspolitik.

Gode rĂĄd fra IFU

Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og på nye markeder. Formålet med IFU’s virke er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene som Danmark.

For at IFU kan rådgive og støtte et firma i Vestafrika eller et andet afrikansk land, skal der være en dansk økonomisk interesse.

Nana Yaw Kwakye er Senior Investment Manager på IFU’s kontor i Accra. Han er del af et team, der dækker Vestafrika og Cameroun. Hans råd til etablerende virksomheder er først og fremmest at have en langsigtet plan, grundig lokal research og et højt informationsniveau overfor lokale samarbejdspartnere og agenter. Det er vigtigt fra starten at sige klart nej til korruption og fortsætte med det over for alle interessenter.

Planlægning og tålmodighed er nødvendigt for at drive forretning i Ghana. Det er især den menneskelige faktor, som kan være et problem. Der kan ske fejl, som forsinker sagsbehandlingen, fordi folk ikke er kompetente til at bruge systemerne, ikke kan samarbejde på tværs af sektioner og kan være fjendtligt indstillede overfor kontrollerende myndigheder.

Ejerforhold til jord er komplekse i Ghana. Der kan være flere typer af ejere, der skal tages i ed til det samme område. Bureaukrati omkring kontrakter med ejer(e) kan tage år.

Som virksomhed må man ikke være i tidsnød. Det er vigtigt at planlægge sin produktion, så pipelinen ikke går i stå pga. manglende råvare eller begrænset lagerkapacitet. Nana Yaw Kwakye fremhæver danske West African Fish som eksempel på en dansk virksomhed, der har stor succes i Ghana og som har en klar antikorruptionspolitik og fokus på bæredygtighed.

 

Transparency Internationals antikorruptions portal

Transparency International Danmark har i 2015 oprettet en ny antikorruptionsportal rettet mod virksomheder. Her er en kort gennemgang af hvordan en virksomhed kan sikre sig imod korruption internt og eksternt.

Ti hurtige tips om anti-korruption
Klart signal fra øverste ledelse, så ingen er i tvivl om at anti-korruption og høj integritet er en bærende værdi for virksomheden – uden undtagelse.

Risikovurdering af hele virksomheden, markeder og samarbejdspartnere.

Solid anti-korruptionspolitik, med klare definitioner og vejledning til medarbejderne.

Kommunikation og dialog med medarbejderne om udfordringer og dilemmaer.

Træning af medarbejdere i anti-korruption og integritet.

Anti-korruption indskrevet som opsigelsesbegrundelse i kontrakter med medarbejdere, leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere.

Transparente beslutningsprocesser.

Magtfordeling sĂĄ der er kontrol og mulighed for at reagere pĂĄ uklarheder.

Whistleblower-ordning eller adgang til fortrolig dialog om bekymringer.

Regelmæssig rapportering af arbejdet og udfordringer med anti-korruption.

 

Eksempler pĂĄ danske virksomheder med antikorruptionspolitik

Egmont
Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Virksomheden har en klar holdning til korruption. Korruption er ulovligt og korruption kan være skadeligt for virksomheden og dens medarbejdere. Derfor er der udarbejdet en politik på området, som skal overholdes af alle medarbejdere og samarbejdspartnere.

FLSchmidth
Hos den globale virksomhed FLSchmidth har man formuleret en ”Code of Business Conduct”, som bl.a. omfatter regler for bestikkelse og modtagelse af gaver.  Medarbejderne bliver trænet i virksomhedens gavepolitik. Gaver der gives og modtages må kun have symbolsk værdi i det pågældende land. Retningslinjerne er samlet i en håndbog, som foreligger på 9 forskellige sprog.

 

LINKS

Dansk Industri: www.di.dk

Dansk Industri: Korruption som udfordring – ikke showstopper. Analyse som pdf.
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Afsætningspolitik/Korruption%20som%20udfordring_WEB.pdf

Danske virksomheder og korruption på vækstmarkeder:
http://di.dk/dibusiness/nyheder/pages/virksomhedervilkaempesammenmedministeriemodanti-korruption.aspx

Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik:
http://um.dk/da/om-os/organisation/oko/antikorruption

Danida: www.danida.dk

Investeringsfonden for Udviklingslande: www.ifu.dk

IFU om investeringer og bæredygtig udvikling:
http://www.ifu.dk/en/values/sustaiable-investments/sustainability-cases/creates-growth-withput-facilitation-payment

West African Fish, dansk virksomhed i Ghana: http://westafricanfish.com/

http://www.ifu.dk/en/investments/cases-2/successful-danish-fish-farm-in-ghana

Daværende handels- og udenrigsminister Mogens Jensen om dansk bistand og dansk erhverv i Afrika.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/vi-bekaemper-korruption-i-afrika

 

Erhvervsstyrelsen: Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar
https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact

GAN Business Anti-Corruption Portal: Risikovurderinger og information om højrisikolande. Bag protalen står danske GAN Integrity Solutions med støtte fra Europa Kommissionen
http://www.business-anti-corruption.com/

 

Transparency International Danmark:  www.transparency.dk

TI’s antikorruptionsportal med information til danske virksomheder om hvad korruption er og vejledning i hvordan man kan gøre noget ved problemet.
http://transparency.dk/anti-korruptionsportal/

TI om korruption i u-landene: Transparency International Danmark gennemførte i 2015 en række aktiviteter for danske virksomheder med har interesser i udviklingslandene, herunder2 TED-talks.
http://transparency.dk/korruption-i-u-landende/

 

Egmonts politik for antikorruption og bestikkelse:
http://www.egmont.com/Upload/Samfunnsansvar/Egmont-A5-HRfolder-juli2013_DANSK.pdf

Egmonts whistleblowing-politik:
http://www.egmont.com/Upload/EgmontCOM/CSR/POLITIKKER/Egmont%20whistleblowing%20politik_DK_final.pdf

FLSchmidth og gavepolitik:
https://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Gavepolitik-kan-mindske-bestikkelse-og-korruption.aspx

 

LITTERATUR

DI: UndgĂĄ korruption. En guide for virksomheder. 2006