Korruption i skolesystemet

Uddannelse er en forudsætning for at få et godt job og kunne forsørge sig selv. Der er stort pres på for at komme i gymnasiet og ind på de videregående uddannelser. Forældre vil gå meget langt for at sikre, at deres børn får en uddannelse – og at være dygtig er ikke altid nok.
Det giver grobund for korruption pĂĄ alle niveauer fra grundskolen til universitet.

 

Korruption og uddannelse

I Ghana er der offentlige grundskoler (public schools) og privatskoler. Korruption er et stort problem for public schools. Når pengene forsvinder i private lommer, er der færre ressourcer til at drive skolen for.

En hovedårsag er den bureaukratiske og hierarkiske måde, som det offentlige skolesystem er bygget over. Statsmidler til skolerne kanaliseres igennem en lang række led og administrationskontorer. Arbejdsgangen er uigennemsigtig og der er god mulighed for at flytte midler over til egne konti. Det kan fx være gennem brug af ”spøgelsesnavne” – hvor ikke-eksisterende medarbejdere får løn fra det offentlige for arbejde, der ikke bliver udført.

I filmen fremgår det, at forældre og skolebestyrelser kan være skyld i korruption og eksamenssnyd. Men generelt fører aktive forældre og skolebestyrelser til bedre skoler. Det er fordi forældrene kan lægge pres på skoleledelsen, så der sættes ind mod korruption og svind.

 

Case: ekstraundervisning

I landsbyen i Akatsi South diskuterer den lokale borgergruppe hvad de skal gøre med lærernes ekstraundervisning. Taxachaufføren i Accra fortæller om den samme praksis, som han selv har oplevet som barn. Overalt er det et problem: Lærerne flytter dele af det obligatoriske pensum og placerer det i ekstratimer.

For at eleven kan deltage i ekstraundervisningen, som er et ”tilbud”, skal de betale direkte til læreren. Ellers kan eleverne ikke deltage i ekstratimerne. Det er timer eleverne ikke kan undvære hvis de skal bestå fagene. Det betyder, at også de fattigste forældre bruger ressourcer på at deres børn får den undervisning, de har ret og krav på – og som allerede er betalt over skatterne.

Om filmen

Der florerer mange historier om korruption i på grundskoler og gymnasier. Men der er ingen skoler, som vil lægge navn til bestikkelseshistorierne eller give tilladelse til optagelser på skolens område eller udenfor. Det er en klar stramning i forhold til 2010, hvor produktionsselskabet bag filmene var på optagelse i Ghana.

Sammen med Ghana Integrity Initiative og andre græsrødder forsøgte vi at få interviewaftaler med skoleledere og lærere om korruption. Den eneste der ønskede at udtale sig til kameraet er en journalist og underviser på Journalistskolen. Forældre der havde oplevet korruption ville heller ikke udtale sig af hensyn til deres børns fortsatte skolegang. Heller ikke på embedsmandsniveau var der nogen, som ville udtale sig andet end ”off the record”.