Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/globalegymnasier.dk/korruption/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364
Film 2 | Korruption

Når græsrødder sætter ind mod korruption

Ghana Integrity Initiative er Transparency Internationals samarbejdspartner i Ghana. Organisationen oplyser, overvåger og rådgiver om korruption. På rådgivningscenteret ALAC hjælper man folk med turde sige nej og anmelde korruption. Men korruptionssager er svære at vinde.

 

Om Ghana Integrity Initiative

Ghana Integrity Initiative (GII) er en borgerretsorganisation oprettet i 1999. GIIs vision er et samfund, hvor borgere og myndigheder handler ansvarligt, synligt og med integritet. Organisationens kerneværdier er integritet, gennemsigtighed, ansvarlighed, uafhængighed, upartiskhed, objektivitet og samarbejde.

Netværk og samarbejdspartnere
GII samarbejder med en lang række andre NGO’er og myndighedsinstanser lokalt og på landsplan. GII er en del af Ghana Anti-Corruption Coalition: GACC er et forum, der forbinder regeringen og offentlige antikorruptionsorganer som domstole med NGO’er. Forummet er oprettet på foranledning af African Development Bank.

IndsatsomrĂĄder
GII holder øje med magthavernes opførsel og at borgerrettigheder overholdes. GII arbejder også for en styrkelse af lovgivningen mod korruption.

En central del af GIIs indsats er at ændre befolkningens holdning til korruption, så de vil reagere, når fx en nabo eller en kollega gør noget forkert. Korruption er så udbredt, at mange ikke stiller spørgsmålstegn ved det eller indberetter korruption til myndighederne. Mange borgere kender ikke deres rettigheder. De ved ikke, hvordan de kan få hjælp eller anmelde korruption uden selv at komme i klemme.

 

Værktøjer

GII har platformen” I paid a bribe”, hvor folk anonymt kan oplyse, hvis de har betalt bestikkelse eller afvist at betale. Det giver GII indsigt i typer og omfang af bestikkelse.

GII har også en gratis hotline til rådgivningscenteret ALAC, så det ikke koster folk noget at få rådgivning samtidig med de kan være anonyme.

Link til platformen “I paid a bribe”

ALAC – rådgivningscentre for korruptionsofre
ALAC – Advocate and Legal Advice Centre – er blevet oprettet med støtte fra Transparency International. ALAC centrene tager imod klager fra vidner og ofre, som mĂĄske ikke har andre muligheder for at anmelde korruption. Mange vil være anonyme. De er bange for at blive overfaldet, fyret eller tilbageholdt pĂĄ ubestemt tid af korrupte politifolk. Offentligt ansatte, der afslører korruption eller kritiserer en chef, risikerer at blive forflyttet til en anden del af landet.

Ghana Integrity Initiative kan som civil organisation ikke selv føre en sag. En jurist gennemgår sagen og vurderer, om den vil kunne prøves for en domstol og om der er tilstrækkelig bevis for at man kan løfte bevisbyrden. På den baggrund rådgiver man anmelderen om at anmelde sagen til de relevante myndigheder. Sagerne kan omhandle regeringskontorer og institutioner, civile og virksomheder som er involveret i korruption. Mange sager involverer alle disse grupper.

ALAC har en database over typer af korruptionssager, behandlingstid og hvilken myndighed sagen hører under. Det giver dem mulighed for at give feedback til myndighederne med forslag til forbedring af sagsbehandling og lovgivning.

ALAC kan også hjælpe med at sikre fri proces og gratis juridisk bistand, hvis anmelderen ikke har råd til selv at betale for en advokat. Advokat Saami Mahmoud Al-Rasjid har ikke ført en sag endnu for ALACs anmeldere. Folk bakker ud inden sagen når i retten.

GIIs udfordringer i kampen mod korruption

Forholdet til politikerne
Ghana Integrity Initiative er som organisation politisk neutral og objektiv i sin kritik af den offentlige forvaltning. Men GII bliver anset for at tale oppositionens sag, uanset hvilket parti der sidder i regeringen.

”Når politikere er i opposition er de åbne for at tale om korruption. Når de har regeringsmagten, ændrer det sig en smule”, siger Linda Ofori-Kwafo. Den siddende regering vil ofte være skeptisk overfor de rapporter GII udarbejder. ”Hver gang du laver en spørgeundersøgelser og udsender rapporter der IKKE promoverer regeringen, bliver der stillet spørgsmålstegn ved deres kvalitet.”

Derfor fremhæver GII sin upartiskhed og uafhængighed til lokale og internationale organisationer. Også til Transparency International, selvom GII er den lokale afdeling af TI.

 

Kommunikation med befolkningen
Folkeoplysning er centralt i kampen mod korruption.
Folk skal vide, hvad korruption kan føre til og hvordan korruption påvirker den enkelte. Folk skal kende deres rettigheder og vide, hvor de kan få hjælp eller anmelde korruption.

I Ghana er der ca. 50 sprog fordelt på mange stammer og etniske grupper. Det gør det til en udfordring at kommunikere nationalt. Mange ghanesere er desuden analfabeter. Derfor benytter GII lokalradioer på de lokale sprog til at nå ud til alle, også de borgere der ikke kan læse.

For at benytte platformen ”I paid a bribe” skal brugeren kunne læse, have internetadgang og en mobil eller computer. Ikke alle ghanesere har adgang til internet eller til en smartphone. Derfor arbejder GII på at gøre deres kommunikationsværktøjer så enkle og demokratiske som muligt.

Bureaukrati – samarbejde med myndighederne
Offentlige institutioners langsomme sagsbehandling er et stort problem. Usystematisk arkivering og registrering fører til at sagsakter forsvinder. Sager bliver nedprioriteret, hvis ikke de er vigtige for afdelingen. Hvis ikke du har personlige forbindelser, kan det ifølge Linda Ofori-Kwafo være svært at få en sag behandlet og afsluttet.

ALAC advokat Saami Mahmoud Al-Rasjid bruger meget tid på at følge op på sagsbehandlingen.

”Der er mange (offentlige) institutioner, som ikke svarer eller reagerer på officielle breve. Du skriver et brev til en myndighed – måske fremsender du en klage – de modtager det, men de registrerer det ikke, de skriver ikke tilbage til dig om hvor langt de er nået med undersøgelsen.

Selvom du følger op på sagen, vil vedkommende påstå, at han ikke har set den og vedkommende der tog imod det, ikke er der.”
GII har et godt samarbejde med antikorruptionsmyndigheden CHRAJ (Commission of Human Rights Administrative Justice) og politimyndigheden PIPS (Police Intelligence and Professional Standards).

 

Finansiering

Stort set alle græsrødder og borgerrettighedsorganisationer kæmper med at skaffe finansiering. GII er i konkurrence med andre organisationer om de samme midler, både nationalt og fra internationale organisationer. GII er aktuelt støttet af Danidas udviklingsmidler i Ghana.

Om filmen
Social Auditing Club: Den lokale borgergruppe i Akatsi South rapporterer til GII eller til de lokale myndigheder. Deres opgave er udelukkende at holde øje med mistænkelige forhold og dokumentere dem, men de skal ikke eksponere sig selv eller konfrontere de mistænkte.

DC – District Chief Executive: en lokal borgmester og dommer i landdistrikterne, som er udnævnt af præsidenten. Sammen med ”District Assembly” er de den lokale myndighed.

Sagen om skolebyggeriet er udsædvanlig, fordi det lykkes at stoppe byggeriet, men også at det får økonomiske konsekvenser for den korrupte entreprenør. Han skal finansiere opførelsen af skolebygningen på en ny grund for egen regning. Derved forsvinder den profit han havde, ved at bruge for lidt støbemateriale i fundamentet. I mange lignende tilfælde slipper entreprenører uden sagsanlæg, straf eller bøder.

LINK
Ghana Integrity Initiative:
https://www.tighana.org/